62,40 лв

Изпращане на поръчка до 3 работни дена.

На Ваше разположение сме: 0877375700

Допълнителен многозонов безжичен, програмируем стаен термостат COMPUTHERM Q8RF TX

Допълнителен многозонов безжичен, програмируем стаен термостат COMPUTHERM Q8RF TX

Основният комплект (Q8RF) съдържа два термостата и едно приемно устройство.

Повече детайли

Техническо описание

Продуктова маркаCOMPUTHERM

Повече информация

  • При необходимост оборудването може да се увеличи с още два термостата.
  • Приемникът получава сигнали от термостатите,управлява котела и дава сигнал на зоновите вентили да затварят/отварят(максимум четири зонови клапана).
  • Разделянето на отоплителната инсталация на зони позволява независимото отопление на отделните зони,но при необходимост може да се отопляват и всички зони едновременно,и така се осигурява въможност да бъдат отоплени тези помещения,които и когато има нужда.
  • Между стайните термостати и приемното устройство съществува радиочестотна връзка и не е необходимо полагането на кабел за връзка между термостатите и котела
  • Приемното устройство и термостатите имат отделно свой код за сигурност, и затова чужди външни радиочестоти не могат да смущават сигурната работа на уреда.

Стайните термостати COMPUTHERM Q8 RF (TX) са способни да управляват по-голямата част от предлаганите на пазара котли. Лесно се подключва към многозонови термостати COMPUTHERM Q8 RF за допълване на комплекта, съдържащ два безжични термостата, и към контакта Computherm Q1RX, управляван от безжичен термостат. Връзката между стайния термостат COMPUTHERM Q8 RF (TX) иприемното устройство на COMPUTHERM Q8RF и / или контакта Computherm Q1RX се осигурява чрез радио сигнал, затова между тях не се изгражда кабелна връзка. Термостатите могат да се програмират според вашата необходимост и то така, че отоплителната инсталация, в желаното от вас време и температура, да затопля вашия дом или офис, като същевременно осигурява висок комфорт и икономичност. За всеки ден от седмицата може да се направи отделна температурна програма. Дневно могат да се избират 6 /шест/ различни времена на включване /със стъпки от 10 мин./ и при всяко от тях може да се настройва различен градус на охлаждане /затопляне /със стъпка от 0,5°С/. За удължаване на експлоатационния период на батериите, подаването на сигнала от термостатите не е непрекъснато - през 9 минути се повтаря необходимата команда за свързване. Ако заради спиране на тока или по други причини отпадне едно свързване, то приемника ще изпълни командата на термостата при следващия сигнал. Възможността да се пренася термостата има следните предимства:

• Няма необходимост от кабел, което е голямо преимущество при обновяване на

вече построена сграда;

• По време на експлоатация може да се определи оптималното положение на

термостата;

Сигналът от термостата на открито сe разпространява на разстояние 50 м. Тази дистанция в сграда може значително да се намали, особено ако на пътя на вълните има метални конструкции, или стоманобетон.

Термостатът COMPUTHERM Q8 RF (TX) може да бъде сложен във Всички стаи. Най-целесъобразно е да го поставите в стаята, в която постоянно или по-дълго стоите, така че да попада в естественото движение на въздуха, но без да е изложен на течение, на пряка слънчева светлина или горещ въздух, както и до хладилник или до комин. Оптималната височина е 1,5 м от пода на крака или закачен на стена. Важно! Ако в стаята, където се намира термостата, радиаторните вентили имат термостатна глава, то трябва да смените с ръчни термоглави или да оставите на максимална температура. В противен случай термоглавата може да пречи на настройката на температурата в целия апартамент.

В следната категория има още 20 продукта:

Copyright © 2017-2022 „ЕМ - СИСТЕМ” ЕООД
Всички права запазени!